Error message на деня 2

Another crash happened while handling crash!

От Google Earth и разбитите им версии за Линукс. Версия 4.2. тръгва един от пет пъти (на напълно случаен принцип), а версия 4.3 и нагоре забива системата до ниво “екрана на снимка и всички прекъсвания – забранени”.

Tags:

Leave a Reply