Archive for February, 2009

Error message на деня 2

Wednesday, February 25th, 2009

Another crash happened while handling crash!

От Google Earth и разбитите им версии за Линукс. Версия 4.2. тръгва един от пет пъти (на напълно случаен принцип), а версия 4.3 и нагоре забива системата до ниво “екрана на снимка и всички прекъсвания – забранени”.

SE k800i Linux Modem Part 2

Sunday, February 22nd, 2009

В миналата част си поговорихме как да закачим телефона към компютъра така че да се работи с USB CDC драйвъра. Сега ще стане дума как да си пуснете реален интернет на компютъра. Тук имам само карта към МТЕЛ и съм писал за него, така че всички читатели които ползват услугите на евентуален друг оператор ще трябва леко да си редактират настройките.
PPP
Трябва ви point-to-point protocol поддръжка под някаква форма. Дали вградено в ядрото или на модул – по ваш избор. Нужните отметки в конфигурацията на ядрото са следните:

  • Device Drivers —>[*] Network device support —> PPP (point-to-point protocol) support
  • Device Drivers —>[*] Network device support —> PPP support for async serial ports

Ако решите да ги компилирате като модули, първия модул ще се казва ppp_generic, а втория ppp_async. Трябват ви и двете неща, иначе ще получавате странни грешки от рода на:

The PPP daemon has died: Fatal pppd error (exit code = 1)
1 An immediately fatal error of some kind occurred, such as an
essential system call failing, or running out of virtual mem-
ory.

Wvdial
Хубавото на Wvdial е че само си открива поддържаните настройки от модема и само си създава конфигурационен файл. Освен това не е нужно да се мъчите с /etc/ppp/* скриптове и настройки и даже не е нужно да сте прочели и ред от pppd man-страницата 🙂
Създаване на конфигурационен файл:

# wvdialconf
Editing `/etc/wvdial.conf’.

Scanning your serial ports for a modem.

WvModem<*1>: Cannot set information for serial port.
ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 — failed with 2400 baud, next try: 9600 baud
ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 — failed with 9600 baud, next try: 115200 baud
ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 — and failed too at 115200, giving up.
WvModem<*1>: Cannot set information for serial port.
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 — failed with 2400 baud, next try: 9600 baud
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 — failed with 9600 baud, next try: 115200 baud
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 — and failed too at 115200, giving up.
Modem Port Scan<*1>: S2 S3
WvModem<*1>: Cannot get information for serial port.
ttyACM0<*1>: ATQ0 V1 E1 — OK
ttyACM0<*1>: ATQ0 V1 E1 Z — OK
ttyACM0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 — OK
ttyACM0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 — OK
ttyACM0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 — OK
ttyACM0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 — OK
ttyACM0<*1>: Modem Identifier: ATI — Sony Ericsson K810
ttyACM0<*1>: Speed 4800: AT — OK
ttyACM0<*1>: Speed 9600: AT — OK
ttyACM0<*1>: Speed 19200: AT — OK
ttyACM0<*1>: Speed 38400: AT — OK
ttyACM0<*1>: Speed 57600: AT — OK
ttyACM0<*1>: Speed 115200: AT — OK
ttyACM0<*1>: Speed 230400: AT — OK
ttyACM0<*1>: Speed 460800: AT — OK
ttyACM0<*1>: Max speed is 460800; that should be safe.
ttyACM0<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 — OK
WvModem<*1>: Cannot get information for serial port.
ttyACM1<*1>: ATQ0 V1 E1 — failed with 2400 baud, next try: 9600 baud
ttyACM1<*1>: ATQ0 V1 E1 — failed with 9600 baud, next try: 115200 baud
ttyACM1<*1>: ATQ0 V1 E1 — and failed too at 115200, giving up.

Found an USB modem on /dev/ttyACM0.

Отваряме /etc/wvdial.conf и редактираме редовете Phone, Username, Password. Добавяме и ред Init3. Това е крайното състояние при мен (за МТЕЛ) :

[Dialer Defaults]
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
Init3 = AT+CGDCONT=1,”IP”,”inet-gprs.mtel.bg”
Modem Type = USB Modem
ISDN = 0
Phone = *99#
Modem = /dev/ttyACM0
Username = dada
Password = dada
Baud = 460800

По принцип интернета на МТЕЛ се използва с каквито и да е Username и Password, но wvdial не ви позволява да оставяте тези полета празни. Из нета на разни места пишат че може и да се сложи следния ред:
Stupid Mode = 1
ако wvdial не може да си комуникира добре с модема ви. За k800i нямаше нужда.
Connect
Стартирането на pppd, което става автоматично от wvdial изисква отново да сте root.

# wvdial
–> WvDial: Internet dialer version 1.60
–> Cannot get information for serial port.
–> Initializing modem.
–> Sending: ATZ
ATZ
OK
–> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
OK
–> Sending: AT+CGDCONT=1,”IP”,”inet-gprs.mtel.bg”
AT+CGDCONT=1,”IP”,”inet-gprs.mtel.bg”
OK
–> Modem initialized.
–> Sending: ATDT*99***1#
–> Waiting for carrier.
ATDT*99***1#
CONNECT
~[7f]}#@!}!}!} }9}#}%B#}%}(}”}’}”}”}&} } } } }%}&VKD}1[7f])~
–> Carrier detected. Starting PPP immediately.
–> Starting pppd at Sun Feb 22 19:48:09 2009
–> Pid of pppd: 26823
–> Using interface ppp0
–> pppd: 8[07][08]X¢[07][08][07][08]
–> pppd: 8[07][08]X¢[07][08][07][08]
–> pppd: 8[07][08]X¢[07][08][07][08]
–> pppd: 8[07][08]X¢[07][08][07][08]
–> pppd: 8[07][08]X¢[07][08][07][08]
–> pppd: 8[07][08]X¢[07][08][07][08]
–> pppd: 8[07][08]X¢[07][08][07][08]
–> pppd: 8[07][08]X¢[07][08][07][08]
–> local IP address 10.161.47.249
–> pppd: 8[07][08]X¢[07][08][07][08]
–> remote IP address 10.64.64.64
–> pppd: 8[07][08]X¢[07][08][07][08]
–> primary DNS address 213.226.7.34
–> pppd: 8[07][08]X¢[07][08][07][08]
–> secondary DNS address 213.226.7.35
–> pppd: 8[07][08]X¢[07][08][07][08]
^CCaught signal 2: Attempting to exit gracefully…
–> Terminating on signal 15
–> pppd: 8[07][08]X¢[07][08][07][08]
–> Connect time 1.5 minutes.
–> pppd: 8[07][08]X¢[07][08][07][08]
–> pppd: 8[07][08]X¢[07][08][07][08]
–> pppd: 8[07][08]X¢[07][08][07][08]
–> Disconnecting at Sun Feb 22 19:49:38 2009

CTRL+C спира връзката.
Има няколко важни неща, които трябва да се видят тук. Това че сте свързан към GPRS access point при оператора ви все още не означава че компютъра ви може да ползва интернет. Трябва да се добави default route, със следния gateway:
–> remote IP address 10.64.64.64
Съответно:
# route add default gw 10.64.64.64
Ако преди това сте бил свързан към друг доставчик явно ще трябва да махнете default gw, който ви е от него.
При спирането на връзката може да забележите следния ред, който показва за колко време сте били connected:
–> Connect time 1.5 minutes.
Други статистики може да видите от ifconfig ppp0:

ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:10.161.47.249 P-t-P:10.64.64.64 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:64 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:317 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:7125 (6.9 KiB) TX bytes:53884 (52.6 KiB)

Конкретно това което ви интересува е RX и TX bytes, защото те струват пари. Не съм сигурен дали оператора отчита трафика по същия начин, за това не бих приел тези цифри много твърдо.

И финалния най-важен въпрос: колко бърз интернет можете да си пуснете – при мен стигна до четвърт мегабит:

wget http://mirrors.unixsol.org/linuxpackages//Slackware-12.0/ken/google-earth-4.2.205-i486-1kjz.tgz
–19:54:57– http://mirrors.unixsol.org/linuxpackages//Slackware-12.0/ken/google-earth-4.2.205-i486-1kjz.tgz
=> `google-earth-4.2.205-i486-1kjz.tgz’
Resolving mirrors.unixsol.org… 193.110.159.35
Connecting to mirrors.unixsol.org|193.110.159.35|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 22,863,884 (22M) [application/x-tar]

1% [> ] 442,690 37.82K/s ETA 10:23

Това зависи от мрежата, която ви покрива. Максималните скорости са съответно:

  • CSD (WAP dial-up) – 9.6 Kbps
  • GPRS – 90 Kbps
  • EDGE – 236 Kbps
  • UMTS – 384 Kbps
  • HSDPA – 14.4 Mbps downlink

Внимание: всичко различно от WAP CSD може сериозно да ви бръкне в сметката! MTEL дават 1MB трафик за 2.50 лв. Тарифата за WAP е 11 ст. на минута. Горното howto е писано за всичко от GPRS нагоре. За чист WAP ще експериментирам и тези дни вероятно ще пусна Part 3 на това howto.

Update: Операторката от телефон 1010 ми съобщи че MTEL от една година насам не предлагат CSD достъп, а само GPRS.

Инвазията на снежните човеци

Sunday, February 22nd, 2009

В Пловдив бая сняг поваля, така че се изненадах от ситуацията в Стара Загора. И там беше паднал малко, но повечето беше в състояние на киша и поледица. Не знам сестрата как ме съгласи да ходим на Аязмото (щото аз съм противник на безцелното разкарване по студ и лед). В крайна сметка се озовахме на баира и се оказа че там има доста повече девствен сняг от колкото в целия град. И още повече – явно снежните обитатели на планетата Хот са решили да заселват Земята, защото навсякъде имаше… инвазия от снежни човеци. Десетки. Всякакви. Мъжки, женски, безполови, с двуделно и триделно тяло, с ушички, с крака, с аксесоари…
И ние дадохме своя принос в заселването на Земята.

Злия

Злия

Буцата

Буцата

Женското

Женското

Семейството - отзад

Семейството - отзад

Семейството - отпред

Семейството - отпред

Засмяното

Засмяното

Шапкарят

Шапкарят

Нашия

Нашия

SE k800i Linux modem

Wednesday, February 18th, 2009

Фен съм на GSM-модемите. Това е идеалната и най-проста backup линия за връзка с домашното (или сървърното) ви PC. Предполага се че това PC е винаги в зоната на покритие на някой от GSM операторите, така че телефона ви винаги ще е online. По-старите телефони с RS-232 комуникация имат един недостатък – батерията им пада с времето и трябва да пачвате буксата за да я вържете в постоянно включено в контакта зарядно. Иначе какъв backup е ако телефона ви остане без ток на третия ден 🙂 Този недостатък го няма в по-съвременните телефони с USB кабели, където батерията постоянно се дозарежда през кабела. (От USB порта може да се извади максимум до 100mA ток, което е повече от колкото може да извади зарядното ви.)
Удивително успях да се свържа с модема на k800 за по-малко от час ръчкане. Ето нужните стъпки:
0) Телефона се свързва с кабел към компютъра. На екранчето излиза меню, което ви пита в какъв режим да работи телефона. Избирате “Phone Mode”. Във “File transfer” режим телефона се рестартира и се mount-ва като флаш драйв, а това не ви трябва в момента.
1) Трябва ви CDC ACM драйвър, който служи като виртуален сериен порт под USB. Драйвърът обикновено върви в комплект с линукс кернела. Когато телефона ви е свързан с кабел към компютъра трябва да виждате устройства /dev/ttyACM*. Ако не виждате такива устройства вероятно нямате ACM драйвър. Може да се разминете без прекомпилиране на кернела, ако го добавите драйвъра като модул:
Device Drivers —> USB support —> USB Modem (CDC ACM) support (за кернел 2.6.25.6)
След това следват:
$ make modules
# make modules_install
при което ще бъде компилиран и инсталиран само този модул.
Можете да го заредите с:
# modprobe cdc_acm
Ако все още не се появяват устройства /dev/ttyACM*, проверете какво се вижда в lsusb. Трябва да виждате нещо като това:
Bus 5 Device 16: ID 0fce:d0a1 Sony Ericsson Mobile Communications AB
2) По подразбиране само root потребителя може да работи с тези устройства. При засичане на модем, драйвъра автоматично си създава ttyACM*, но режима на достъп обикновено е root:root 0600. Едно временно решение е:
# chmod a+rw /dev/ttyACM*
Но след презакачане на телефона udev ще възстанови 0600 режима.
За да направите така че всеки потребител да има достъп по всяко време, добавете следния ред в /etc/udev/rules.d/50-udev.rules:
KERNEL=”ttyACM*”, NAME=”%k”, GROUP=”uucp”, MODE=”666″
3) След като имате виртуалните серийни портове, можете да използвате любимата си програма за серийна комуникация. Обикновено трябва да зададете порт с който да се свърже и настройки. Тук идва интересната част, защото при мен се появяват обикновено няколко виртуални порта (ttyACM0, ttyACM1, ttyACM2) на всяко свързване. Може да експериментирате с всеки от портовете докато откриете къде ви е модема. Слава богу поне не се грижите да следите на какъв default baud rate работи модема, защото той е умен и се синхронизира към скоростта на вашето предаване.
Полезна програмка, която можете да използвате и за dialing е wvdial. Хубавото в нея е че изследва какво имате вързано по портовете и сама се конфигурира.
За финал – написвате си daemon програмка, която следи за състоянието на модема и при дадено събитие изпълнява нещо. Например аз следя за входящо повикване от другия си номер и когато се появи, изпълнява командата `xmms -f` и сменя песните в XMMS-a. Ето на това му викам полезен backup и дистанционно за случаите когато ме мързи да стана от леглото 🙂
Друго примерно приложение е при получаване на SMS да се изъплнява шелска команда, която се съдържа в него. За целта обаче първо трябва да си разкодирате SMS-а, което е готина задачка. Прочетете повече за PDU формата на съобщенията тук.
Ето ви и едно примерно съобщение, с което можете да си поиграете за домашна работа (цялото съобщение е на един ред без интервали, които го разбиват):
AT+CMGL=4
+CMGL: 1,1,,86
07915389080003F104048111110000902061904403805146F9BBAD034DE
961777ACE0EDB413CFA7B3E9FC96280733B9C66BBC6EFB60F442DE3E93A
10A8999ECFD36F3768FC6EC3D9657A991C025DC3697ADA7D0699DF72D05
B4E2ECB4320
OK

P.S. Документацията с АТ командите може да си дръпнете от девелоперската секция в сайта на Sony Ericsson.

P.S.2. Подозирам че горното писание важи за всеки телефон с USB връзка и модем, не само за k800 🙂

Apacer AU231 0MB, inside

Tuesday, February 17th, 2009

Имам такъв mp3 плеър от доста време. Типичната евтинийка е – 7-сегментна индикация вместо шарен дисплай, без вградена памет, чете песните от SD карта, която се споделя с фотоапарата, черпи ток от една ААА батерия. Доволно свири музиката. В един момент обаче след година и кусур терор, спря да свири и въобще да чете картата. Без карта се стартира със съобщение “No-Sd”, а когато бъде пуснат с карта се опитва да прочете броя песни и забива. Проблема беше че в слота имаше някакъв боклук и трябваше да бъде издухан, но това ми беше готин повод да отворя плеъра. И да споделя снимки с вас 🙂
Първо плеъра в търговски вид:

Махнат преден капак. Вижда се че вътрешността се състои от две платки, свързани с лентов кабел. Слота за SD картата е просто огромен в сравнение с останалото. Виждат се и микро-USB и стерео жак.

Google е чувал за големия чип, но не можа да ми каже нищо повече от “Made in Taiwan”. Не намерих datasheet – маймуните дето сглобяват плеърите на плажа си крият продукцията. Белия правоъгълник над mp3 кодека е светодиодната подсветка на дисплея. Малката платка като че ли се занимава само с управлението на дисплея.

Подсветката в действие.