Нова (може би) играчка от Гугъл

Нещо за което сега разбрах: гугълски бот за превод в Gtalk. Ако имате Gtalk добавете следния потребител: bg2en@bot.talk.google.com и си чатете с него. Пишете на кирилица и той ще ви връща превод на английски. Аналогично има и бот en2bg за обратен превод 🙂
Една примерна сесия:

(10:36:55 PM) ivanatora@gmail.com/Home: ping
(10:36:56 PM) bg2en@bot.talk.google.com: ping
(10:37:00 PM) ivanatora@gmail.com/Home: eho
(10:37:01 PM) bg2en@bot.talk.google.com: eho
(10:37:14 PM) ivanatora@gmail.com/Home: брей брей брей
(10:37:14 PM) bg2en@bot.talk.google.com: gosh gosh gosh
(10:37:39 PM) ivanatora@gmail.com/Home: петър плет плете през три пръта преплита, плети Петре плета!
(10:37:39 PM) bg2en@bot.talk.google.com: Peter hedge plete three rod interfere, hedge Peter knit!
(10:37:57 PM) ivanatora@gmail.com/Home: това е интересно 🙂
(10:37:57 PM) bg2en@bot.talk.google.com: this is interesting:)
(10:38:21 PM) ivanatora@gmail.com/Home: Крал Карл и кралица Клара крали кларинети от кралската кларинетница.
(10:38:22 PM) bg2en@bot.talk.google.com: King Carl and Queen Clara krali klarineti the Royal klarinetnitsa.
(10:39:24 PM) ivanatora@gmail.com/Home: еби му майката 🙂
(10:39:26 PM) bg2en@bot.talk.google.com: Fuck his mother:)
(10:39:49 PM) ivanatora@gmail.com/Home: баси скоростен превод 🙂
(10:39:50 PM) bg2en@bot.talk.google.com: bass speed translation:)
(10:40:16 PM) ivanatora@gmail.com/Home: Кацнал бръмбар на трънка.
(10:40:17 PM) bg2en@bot.talk.google.com: Beetle landed on blackthorn.
(10:41:12 PM) ivanatora@gmail.com/Home: Ракия във хладиника турих. Не мина час не мина два, изпих я, после тъщата пребих.
(10:41:13 PM) bg2en@bot.talk.google.com: Brandy in hladinika put. Not mine hourly passed two, the tests it, then tashtata prebih.
(10:42:16 PM) ivanatora@gmail.com/Home: Иди си, дойди си.
(10:42:17 PM) bg2en@bot.talk.google.com: Go, you come.
(10:42:37 PM) ivanatora@gmail.com/Home: Тралала и бутилка ром.
(10:42:38 PM) bg2en@bot.talk.google.com: Codend and a bottle of rum.
(10:43:17 PM) ivanatora@gmail.com/Home: Отучвайте 15та седмица, ректора каза.
(10:43:18 PM) bg2en@bot.talk.google.com: Unteach 15th week, the rector said.
(10:46:17 PM) ivanatora@gmail.com/Home: Във чейнджбюрото изпрати ме мама да си закупя долар зелен. Но в чейнджбюрото долари няма, долари няма, но срещнах ерген.
(10:46:18 PM) bg2en@bot.talk.google.com: In cheyndzhbyuroto mom sent me to buy dollar green. But no cheyndzhbyuroto dollars, not dollars, but met a single.
(10:46:59 PM) ivanatora@gmail.com/Home: ойде коня у ряката
(10:47:00 PM) bg2en@bot.talk.google.com: oyde horse in ryakata
(10:47:07 PM) ivanatora@gmail.com/Home: Отиде коня в реката.
(10:47:08 PM) bg2en@bot.talk.google.com: Horse went into the river.
(10:48:27 PM) ivanatora@gmail.com/Home: Сто мерцедеса да имам, сто години да ги карам.
(10:48:29 PM) bg2en@bot.talk.google.com: Mercedes have a hundred, a hundred years to drive them.
(10:49:26 PM) ivanatora@gmail.com/Home: Стани, стани юнак балкански. От сън дълбок се събуди.
(10:49:26 PM) bg2en@bot.talk.google.com: Rise up Balkan champion. Deep sleep awoke.
(10:50:10 PM) ivanatora@gmail.com/Home: Нещеме ний богатства, нещеме ний пари, но искаме свобода, човешки правдини.
(10:50:12 PM) bg2en@bot.talk.google.com: Neshteme niy resources, neshteme niy money but want freedom, human justice.
(10:50:37 PM) ivanatora@gmail.com/Home: Край Босфора шум се вдига. Лъскат саби – щитове.
(10:50:39 PM) bg2en@bot.talk.google.com: End Bosphorus noise is lifted. Laskat sword – shields.
(10:51:52 PM) ivanatora@gmail.com/Home: Не ща дарове, ни злато – гордо викна Симеон.
(10:51:54 PM) bg2en@bot.talk.google.com: I will gifts, our gold – proudly called Simeon.
(10:53:12 PM) ivanatora@gmail.com/Home: По улицата крачи кака Дора.
(10:53:13 PM) bg2en@bot.talk.google.com: The street krachi kaka Dora.
(10:53:33 PM) ivanatora@gmail.com/Home: на теслата дръжката
(10:53:35 PM) bg2en@bot.talk.google.com: teslata to handle
(10:55:34 PM) ivanatora@gmail.com/Home: чао
(10:55:35 PM) bg2en@bot.talk.google.com: bye
(10:55:38 PM) ivanatora@gmail.com/Home: довиждане
(10:55:39 PM) bg2en@bot.talk.google.com: goodbye
(10:55:41 PM) ivanatora@gmail.com/Home: аривидерчи
(10:55:42 PM) bg2en@bot.talk.google.com: Arrivederci

Tags:

One Response to “Нова (може би) играчка от Гугъл”

  1. BornToDrink says:

    Ха, тва е супер! Ама още от второто изречение го хвърляш в къра с “Петър плет..” 😀

Leave a Reply