Archive for June 8th, 2008

Взех си книжката

Sunday, June 8th, 2008

Най-после!
Малко груби сметки за цялата процедура по ‘изкарване на книжка’:
Започнат курс на обучение: Октомври 2007
Успешно положен практически изпит: Март 2008 (т.е. взимане на 24 часа кормуване за 6 месеца)
Взимане на документа от КАТ: Юни 2008 (т.е. два месеца бавене и разтакаване на документи, включително и изваждане на нова лична карта)

Цена на курса: 450 лв
Пари хвърлени ‘между другото’ (подготовка на документи, плащане на такси, медицинско, транспортни разходи, храна…) – 100 лв
Изхабено време, изпилени нерви и бели коси – нямат цена.