Archive for March 26th, 2008

Имената на функциите всъщност били указатели

Wednesday, March 26th, 2008

Днес ни показаха един пиниз, според който имената на функциите в С са всъщност указатели към началния адрес на функцията като алгоритмична структура в кодовия сегмент на програмата. Т.е. като имаш адреса можеш да стартираш функцията.
Ето една програма, която показва файдата от цялата работа:

 1.  
 2. #include <stdio.h>
 3. int test (int a){
 4.         printf("A: %d\n",a);
 5.         return a;
 6. }
 7. int druga (int a){
 8.         printf("B: %d\n",a);
 9.         return a-1;
 10. }
 11. int plqk (int (*test) (int a)){
 12.         printf("Rez ot test(%d)\n",(*test) (3));
 13.         return 0;
 14. }
 15. int main(void){
 16.         plqk(test);
 17.         plqk(druga);
 18.         plqk(main);
 19.         int * p = (int *) test;
 20.         printf("test: %p\n",test);
 21.         printf("druga: %p\n",druga);
 22.         printf("p: %p\n",p);
 23.         return 0;
 24. }
 25.  

За неразбралите – функцията plqk() извиква някоя от другите функции, като точно коя се записва във формалния параметър на бляк() 🙂