Archive for March 11th, 2008

За добрите, лошите и умните момичета

Tuesday, March 11th, 2008

Добрите момичета се лишават от девственост през първата брачна нощ,лошите – при първия удобен случай, умните – по два-три пъти.

Добрите момичета правят секс по любов, лошите – за пари, умните – когато те самите решат.

Добрите момичета вярват на мъжете, лошите не вярват на мъжете, умните не вярват на никого.

Добрите момичета се комплексират от размера на гърдите си, лошите слагат силикон, умните се гордеят с това, което имат.
(more…)