Archive for March 6th, 2008

lastb funny stats

Thursday, March 6th, 2008

Сетих се да хвърля един поглед на lastb на локалната си машина. Това е машинка, което върви 24/7 – дърпа торенти, гледа порно, свири Bathory и т.н. – съвсем нормално десктопче. Кой да го хаква. Но не би 🙂
Времеви интервал: 1 месец назад
Невалидни опити: 5395
Невалидни опити за root: 580
Брой адреси от които са се опитвали: 34
(more…)