Мъки с новия Gimp

Понеже съм малко назад с новините сега видях че е излязъл нов stable GIMP 2.4!
Свалих го на сорс и се почна една компилация… оказа се че половината ми библиотеки са стари версии (от дефаултските на Slackware 11.0) – cairo, pixman, glib, GTK-2. Всичко се компилира освен GTK-то 🙁

gtkiconfactory.c:2671: error: conflicting types for 'g_hash_table_get_keys'
/usr/local/include/glib-2.0/glib/ghash.h:81: error: previous declaration of 'g_hash_table_get_keys' was here
gtkiconfactory.c:2671: error: conflicting types for 'g_hash_table_get_keys'
/usr/local/include/glib-2.0/glib/ghash.h:81: error: previous declaration of 'g_hash_table_get_keys' was here
make[4]: *** [gtkiconfactory.lo] Error 1
make[4]: Leaving directory `/home/ivanatora/Archives/gtk+-2.10.9/gtk'
make[3]: *** [all-recursive] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/ivanatora/Archives/gtk+-2.10.9/gtk'
make[2]: *** [all] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/ivanatora/Archives/gtk+-2.10.9/gtk'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/ivanatora/Archives/gtk+-2.10.9'
make: *** [all] Error 2

Любимата ситуация. Май ще трябва първо да ъпгрейдна до Slack 12 (свалих инсталиращите дискове) за да имам новите библиотеки. Или да свалям binary-та за текущите версии на библиотеките, което няма да го има никъде.
Новия GIMP другия път 🙁

ПП. Оказа се че и без това съм объркал версията на gtk-2, така че си свалих 2.10.13. И там не се компилира, грешките са други…

./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_get_title'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_get_is_private'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_set_description'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_get_size'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_free'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_type_register_static_simple'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `cairo_pdf_surface_create'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `cairo_surface_set_fallback_resolution'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_once_init_leave'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_load_from_file'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_get_visited'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_get_modified'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_key_file_set_double'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_set_mime_type'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_set_is_private'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_has_item'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_key_file_get_double'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_get_applications'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `cairo_ps_surface_set_size'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_get_uris'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_new'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_get_description'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_set_title'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `cairo_surface_get_type'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_to_file'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_add_group'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `cairo_pdf_surface_create_for_stream'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_add_application'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_remove_item'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_get_mime_type'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_move_item'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_once_init_enter_impl'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `cairo_pdf_surface_set_size'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_get_groups'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_get_app_info'
./.libs/libgtk-x11-2.0.so: undefined reference to `g_bookmark_file_get_added'
collect2: ld returned 1 exit status
make[4]: *** [gtk-query-immodules-2.0] Error 1
make[4]: Leaving directory `/home/ivanatora/Archives/gtk+-2.10.13/gtk'
make[3]: *** [all-recursive] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/ivanatora/Archives/gtk+-2.10.13/gtk'
make[2]: *** [all] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/ivanatora/Archives/gtk+-2.10.13/gtk'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/ivanatora/Archives/gtk+-2.10.13'
make: *** [all] Error 2

Tags: ,

Leave a Reply